Programmer og Byggeklodser

Programmer

Vi har i dag to overordnede programmer i Sportucation.

Folkeskoleprogrammet

Det er i samarbejde med folkeskole rundt i landet at vi har udarbejdet vores byggeklodser i Sportucation. 

I folkeskoleprogrammet møde de unge to gange om ugen i skoletiden til træning i den lokale sportsvirksomhed. De træner, spiser og bygger et socialt fælleskab. Der er løbende aktiviteter i fritiden som den unge kan deltage i herunder inspiration fra erhvervslivet.  

FGU programmet

Vores program i FGU er stærkt fokuseret på erhvervsudvikling. Her mødes de unge en gang om ugen i Sportsvirksomheden og starter dagen med sportslige aktiviteter, herefter er der fuld fokus på erhvervstræning. Løbende i forløbet bliver de unge inspireret af virksomhedsbesøg og andre oplæg der styrker deres livsmestring. 


Byggeklodser som fundament for vores programmer.

Sportucation består af en række af byggeklodser, der binder projektet tilsammen og udgør de elementer de unge mødes af i projektet. Sportucation er opbygget sådan at der er en stor fleksibilitet til at tilpasse, sådan at det passe bedst de partnere som er med.  

Brobygning til erhvervsforløb 

Som en fast del af konceptet skaber vi en systematisk kobling mellem de unge og lokale virksomheder og sikrer brobygning til erhvervsforløb. Det kan lade sig gøre gennem den professionelle fodboldklub, hvor de unge får adgang til et netværk af lokale erhvervsdrivende, der stiller forskellige former for erhvervsforløb til rådighed herunder fritidsjob, praktikforløb og EGU-forløb

Tværgående samarbejde

Sportucation bygger på mange elementer og det tværgående samarbejde mellem parterne er afgørende for at de unge oplever den fulde effekt af at deltage i projektet. Derfor introduceres alle fagprofessionelle til IVP og til hvordan redskaberne skal bruges i konceptet. De får konkrete, anvendelsesorienterede praksismodeller, som de skal bruge i deres arbejde med de unge. Desuden er der efter hver træning kontakt mellem den personlige træner og uu-vejlederen, hvor de følger op på de unges udvikling og evt. udfordringer.

Vitaliserende samtaler

Hver måned skal de unge forholde sig til hvordan det går, deres egne forventninger og udvikling samt det fremtidige forløb. Det sker gennem vitaliserende samtaler med den personlige træner, der er en af grundstenene i projektet. Udgangspunktet for samtalerne er de unges individuelle forløb, deres motivation og den måde de ønsker at se sig selv på.

En personlig træner

Trænerne spiller en helt central rolle i Sportucation. I fodboldklubben får de unge en personlig træner, som både varetager gruppetræningerne og de individuelle selvvitaliserende samtaler og forløb. Modsat den gængse opfattelse af en personlig træner bidrager denne ikke blot til de unges fysiske udvikling, men hjælper dem også til at få en ramme og retning på det, der er svært og som er en barriere for at have et godt ungdomsliv.Brobygning til foreningsfællesskab

Vi tror på, at glæden og styrken i foreningsfællesskaber kan gøre en positiv forskel for unge mennesker. Derfor arbejder Sportucation med at skabe en overgang til idrætsforeninger for de unge tilknyttet projektet. For nogle unge kan overgangen være naturlig. For andre er motivationen tilstede, men der kan være brug for en hjælpende hånd. Uanset udgangspunktet skal oplevelsen af at være aktiv i et fællesskab med jævnaldrende ikke slutte ved et endt Sportucation-forløb. 


Idræt i et professionelt miljø - i skoletiden

Sportucation giver de unge mulighed for at indgå i et forløb, hvor de dyrker idræt i professionelle fodboldklubber. Det professionelle miljø tilbyder disciplin, klare rammer og tydelige forventninger til, at man møder til tiden og overholder aftaler. Projektets unge møder til træning to gange ugentligt i skoletiden, og indgår som en del af den professionelle klubs hverdag.