Unge skaber vej til erhvervslivet gennem samspil mellem FGU Trekanten og Sportucation

2023-08-21

I en kompleks tid for unge er det afgørende at give dem både livskompetencer og muligheder i erhvervslivet. Et dybdegående samarbejde mellem FGU Trekanten og Sportucation har netop dette formål for øje. Ved at kombinere uddannelse, sport og erhvervssamarbejde har dette partnerskab banet vejen for unge ved at åbne op for jobmuligheder, praktikforløb og generel karriereudvikling. Dette års samarbejde med Vejle Boldklub er et levende bevis på, hvordan dette initiativ skaber en positiv indvirkning på unges fremtid. Sidste års succeshistorier understreger yderligere programmets styrke, hvor 7 tidligere deltagere nu har fundet vej til erhvervslivet, hvoraf 2 er blevet fuldtidsansat.

Fremme af Unge med Erhvervsmæssig Orientering

FGU Trekanten fokuserer på at ruste unge til livets udfordringer ved at udvikle deres livskompetencer og indføre dem i erhvervslivets realiteter. Sportucation, der bygger bro mellem idræt og uddannelse, bringer en unik mulighed for samspil mellem disse aspekter til bordet.

Muligheder i Erhvervslivet gennem Synergi

I år er det seneste trin i samarbejdet blevet introduceret - en innovativ tilgang, hvor 23 unge deltager i et program, der kombinerer FGU Trekantens pædagogiske metoder og Sportucations fokus på idræt. Partnerskabet med Vejle Boldklub tilfører yderligere værdi til dette program.

Gennem samarbejdet med Vejle Boldklub lærer de unge, hvordan sportens principper som teamwork og beslutsomhed også har stor relevans i erhvervslivet. Dette åbner døre for jobmuligheder og praktiske erfaringer samt en generel indsigt i, hvordan de opnåede kompetencer kan omsættes til en bred vifte af karrieremuligheder.

"Det er altid skønt at se vores elever lykkes. Det er vores kerneopgave at hjælpe dem videre og afklare dem. I et samarbejde som Sportucation kan vi løfte vores unge sammen, og det er et fantastisk projekt." 

Leif Rye Hauerslev
Direktør
FGU TrekantenBanebrydende Resultater og Fremtiden

De tidlige resultater af partnerskabet er overbevisende. Deltagerne på det nye hold oplever en personlig vækst og øget selvtillid, samtidig med at de skaber en forståelse for deres potentiale i erhvervslivet. Samarbejdet med Vejle Boldklub åbner døre til praktisk erfaring og netværksmuligheder, der kan fremme deres karriereveje.

Sidste års succeshistorier taler for sig selv, hvor 7 deltagere allerede har trådt ind i erhvervslivet, og 2 er nu fuldtidsansatte. Dette vidner om programmets effektivitet og forventningerne om, at flere unge vil drage nytte af dette unikke samspil mellem uddannelse, sport og erhvervssamarbejde.

Konklusion

Partnerskabet mellem FGU Trekanten, Sportucation og Vejle Boldklub illustrerer, hvordan unges evner kan styrkes gennem en tværgående fællesskab, der forbinder uddannelse, sport og erhvervsudvikling. Denne integrerede tilgang hjælper ikke blot unge med at forme deres identitet, men også deres vej ind i erhvervslivet. Med hver ung, der bevæger sig mod succes, sender dette partnerskab et klart budskab om, at samarbejde kan være nøglen til en lysere og mere produktiv fremtid, understreget af konkrete resultater i form af tidligere deltagere, der nu trives i erhvervslivet.