Projekt bliver udbygget: Alex og Klara henter energi til skoledagen på fodboldbanen

2019-11-18

Jv.dk (Abonnementsområde), 18. november 2019, Nana Hanghøj naha@jfmedier.dk

Fredericia Kommune og FC Fredericia har de seneste år været en del af DGI-projektet "Fra bænken til banen". De tre seneste år for egen regning, men har nu sagt ja til at koble sig på overbygningen Sportucation, hvor resultaterne af indsatsen skal gennem videnskabelig vurdering. Blandt dem, der mærker, at projektet gør godt, er Alex og Klara.

Fredericia: 14-årige Klara trækker målmandshandskerne på og stiller sig beredt til at tage fra, når drengene skyder med stor kra ind mod det lille mål på multibanen ved Monjasa Park. 15-årige Alex dribler rundt på kunststoet på den anden bane med et par af FC Fredericias 1. holdspillere og tidligere ungdomstræner Jason Cambell, som står klar med gode råd og indspark til drenge og piger.

Der er 14 unge i røde trøjer og hvide Hummel-shorts på banerne. De har erstattet skoledagens første modul med fodbold, fællesskab og frisk lu.

Det gør de hver mandag og onsdag, hvor de er en del af projekt Sportucation - en videreførelse af projektet "Fra banen til bænken". De har til mål om at give lidt skoletrætte børn i de ældste klasser lyst til at gøre mere ved skolen og måske blive klar til en ungdomsuddannelse. For Alex har det gjort en forskel.

- Det er fedt, for man er meget mere frisk, når man kommer tilbage til skolen. Jeg synes i hvert fald, at det har hjulpet mig til at få mere lyst til skolen og lektierne, siger Alex, som går i 9. klasse på Ullerupbækskolen.

Mens han har været med i projektet i tre år, har Klara fra 8. klasse på Erritsø Fællesskole afdeling Bygaden kun været med et år.

- Men det er fint nok. Min far kører mig her ind, og så bliver jeg hentet af en pædagog. Men vi har ikke lektier i min klasse, så det er jeg ikke blevet bedre til, griner hun.

Fra banen til Sportucation

FC Fredericia og Fredericia Kommune har de seneste fem år arbejdet målrettet med unge gennem projektet "Fra bænken til banen". Udvælgelsen af de unge til projektet sker i samarbejde med Fredericia Kommune. Fredericia Kommune og FC Fredericia har valgt at bygge videre på erfaringerne fra "Fra bænken til banen" og træde ind som partnere i "Sportucation" sammen med DGI Sydøstjylland, Undervisningsministeriet, Aarhus Universitet og Bikubenfonden.

Målet er at hjælpe unge med at mestre livet, så de får en god start på deres ungdomsliv. 14 unge mennesker er siden 1. oktober blevet en del af Sportucation i Fredericia.

De møder til morgentræning med spillere fra FC Fredericias førstehold to gange om ugen og bliver på den måde en del af fællesskabet på holdene. Derudover spiser de unge morgenmad i klubben, får en madpakke med i skole og mødes til sociale aktiviteter i klubben cirka fire timer om ugen.

Ideen er, at holdfællesskabet skaber et incitament for, at de unge ønsker at udvikle og dygtiggøre sig ikke alene indenfor idræt, men også i skolemæssige sammenhænge.

Projektet evalueres løbende, og resultaterne skal skabe grobund for, at projektets metoder udbredes til andre kommuner og idrætsklubber.

Nye lag oven på
Klara er en af fire piger, som er tilknyttet projektet, som har skiet både navn og indhold.

- Vi har udvidet projektet, så de unge også får tilknyttet en mentor, og lægger et lag ovenpå med fritidsjob og eventuel praktikplads, siger Charlotte Mikkelsen, Fredericia Kommune.

Bikuben Fonden og DGI lægger det økonomiske grundlag for videreudviklingen af projektet. Tanken er, at de unge skal følges nøjere, så der kommer et videnskabeligt grundlag for konkludere, om tilbuddet realiserer målet.

- Vi tilbyder projektet til unge, som er udfordret i forhold til at blive erklæret uddannelsesparate, og målet er at der gerne skal ske en holdningsændring, så de kommer videre i et godt spor, siger Søren Pedersen, leder af Ung Fredericia, som projektet er forankret under.

Indtil videre er det Fredericia og Vejle Kommuner, som har dannet partnerskab med DGI om Sportucation-projektet.

- Vi arbejder på at få yderligere to kommuner koblet på i nærmeste fremtid, men det er ikke helt på plads endnu, siger projektleder fra DGI Sydjylland Jon Nedergaard.

Hos FC Fredericia lægger man både græs, træner og førsteholdsspillere til projektet.

-Viharværetmedifemårogergladeforatværeendelafdet.Viharetparspilleremed på banen, og de unge spiser morgenmad med førsteholdet eerfølgende. De får også en madpakke med i skole, så de har energi til resten af dagen, siger direktør for FC Fredericia Stig Pedersen.

Et solidt morgenmåltid og en madpakke er blandt de ingredienser, flere af unge netop har manglet i deres skoletaske.

- Vi oplever, at børn og unge møder i skolen og rent faktisk ikke er parate. De har ikke fået sovet nok, de har ikke fået mad eller mad med. Det retter vi op på her, så de møder ind parate til undervisning, siger Jon Nedergaard.

Borgmester Jacob Bjerregaard er glad for, at FC Fredericia spiller med i projektet sammen med kommunen.

- Kunne man ikke bare sige til de unge, at de skal passe deres skole?

- Jeg mener, at vi som samfund har pligt til at forsøge at få alle unge med. Nogle har en baggrund hjemmefra, hvor det kan være svært, og så synes jeg, at det er fremragende, at vi har en pallette af muligheder for at løe de unge på forskellig vis - heriblandt det her, siger Jacob Bjerregaard.

Indtil videre er det Fredericia Kommune og FC Fredericia og Vejle Kommune og VB, som er partnere i Sportucation-projektet.

Det er tidlig morgen, gråt og lidt trist, men 14 piger og drenge er klar til at give den gas i projekt Sportucation ved Monjasa Park. FC Fredericia er medspiller i projektet og stiller både førsteholdsspillere og hjælpetræner til rådighed. Eer morgentræning spiser de unge morgenmad sammen med førsteholdet, og de får madpakke med i skole, så de har energi til at høre eer i timerne. En del af tanken med projektet er, at tonen fra banen tages med ind i skoletimerne, så det bliver en vane at høre eer, hvad træneren eller læreren siger. Foto: Privat/Jon Nedergaard Borgmester Jacob Bjerregaard giver bolden op til en af dagens første kampe på multibanen. Alex (med ryggen til) og resten af holdet vil dog lige have styr på, om han kender reglerne, før han får lov at dømme. Alex går i 9. klasse på Ullerupbækskolen og har eer inspiration fra projektet valgt at gå til fodbold i fritiden og spiller nu hos FfF. Foto: Nana Hanghøj