På Hældagerskolen skaber de succesoplevelser

2022-01-14

Hældagerskolen ser ikke kun deres unge som elever men som mennesker, der skal sendes ud af grundskolen som hele mennesker, der er i stand til at mestre livet og skabe sig en god fremtid. Derfor er de optagede af at skabe succeser for deres børn og unge.

Hældagerskolen har været en del af DGI Sportucation siden opstarten og bruger projektet som en ekstra håndsrækning til de unge, der har brug for andet end den normale skoledag. I øjeblikket deltager fire af skolens ældste elever i projektet.

"For os er det en gave at kunne have nogle af vores unge mennesker med i DGI Sportucation. Alle mennesker har brug for at opleve succeser og vi ser det som vores fineste opgave, at skabe de oplevelser for vores børn og unge. Det er uanset hvilket tidspunkt på dagen det sker, for de gode oplevelser giver overskud til andet, fx det vi kan kalde det almindelige skolearbejde. Når eleverne kommer fra træning i DGI Sportucation tager de glæden, energien og de gode oplevelser med ind i resten af dagen og de opgaver de bliver mødt med på skolen. Det kan vi mærke gør en forskel," fortæller viceskoleleder Jeanette Olsen.

Viceskoleleder Jeanette Olsen brænder for sit arbejde med børn og hun har et særlig blødt punkt for de af skolens elever, der har brug for lidt ekstra støtte. Derfor har skolen ansøgt DGI Sportucation om en ekstra håndsrækning fra projektets særlige pulje, Livsmestringspuljen.

For nogle unge er DGI Sportucation ikke nok til, at hjælpe dem til at mestre de udfordringer de møder som ungt menneske. Her er der brug for en ekstra indsats, for at styrke den enkeltes kompetencer så de kan skabe et bedre liv også i fremtiden. Gennem Livsmestringspuljen får de unge tilbudt individuel og målrettet hjælp med udgangspunkt i de udfordringer og behov, de oplever. Livsmestringspuljen søges individuelt og støtter fx psykologhjælp, lektiehjælp, mentorforløb, kostvejledning m.m.

"Tag nu fx en af skolens elever. Han har potentiale til at kunne alt muligt. Men han er udfordret på flere planer og har i særlig grad brug for ekstra voksenhjælp. Gennem Livsmestringspuljen kan vi tilbyde Ahmed en mentor, der kan støtte og hjælpe ham med ting i livet, han ellers skulle gå alene med. Samtidig får han et lille puf til at klare noget af det, som er svært. Vi skaber en god spiral af succeser for Ahmed," siger Jeanette Olsen.

På Hældagerskolen er deltagerne i DGI Sportucation vidt forskellige. Men de har nogle fællestræk, der betyder, at de passer ind i projektet. De står for at blive erklæret ikke-uddannelsesparate, det kan være at er skoletrætte, at de oplever sociale udfordringer eller måske mangler voksenkontakt. Ved at sætte de unge i en anden sammenhæng, brydes nogle af de dårlige mønstre og den tætte kontakt med trænere, pædagoger og kontaktpersoner i projektet, skaber hurtigt en ændring hos de unge.

"For os er DGI Sportucation et vinderprojekt. Vi har hvert år unge mennesker, der ønsker at være med i projektet, fordi det er så fedt. De ser ikke alle deltagernes udfordringer, men mærker hvordan de vokser og udvikler sig ved at deltage og så tænker de, at det vil de også gerne prøve. På den måde bliver de deltagende unge en del af noget attraktivt og allerede ved at komme med oplever de at have vundet. På den måde skaber vi hurtigt nogle af de succesoplevelser, som vi tror fuldt og fast på kan hjælpe dem senere i livet også," siger Hældagers viceskoleleder Jeanette Olsen.