Fredericia Kommune og FC Fredericia hjælper unge til at mestre livet

2019-11-18

FredericiaAvisen.dk, 18. november 2019, Andreas Dyhrberg Andreassen

Fredericia Kommune og FC Fredericia bygger videre på erfaringerne fra unge-projektet "Fra bænken til banen" og indtræder som partnere i Sportucation sammen med DGI Sydøstjylland, Undervisningsministeriet, Aarhus Universitet og Bikubenfonden. Målet er at hjælpe unge med at mestre livet, så de får en god start på deres ungdomsliv.

Et stigende antal piger og drenge oplever, at ungdomslivet er særligt udfordrende. I nogle tilfælde får det store konsekvenser for de unge senere i livet og for samfundet som helhed. Det skal et nyt tværgående projekt lave om på. Sportucation er et 4-årigt projekt, hvor målet er, at løe de unge frem mod en ungdomsuddannelse, så de i højere grad har muligheden for at skabe et godt liv.

14 unge mennesker er siden 1. oktober blevet en del af Sportucation i Fredericia. De møder til morgentræning med spillere fra FC Fredericias førstehold to gange om ugen og bliver på den måde en del af fællesskabet på holdene. Derudover spiser de unge morgenmad i klubben, får en madpakke med i skole og mødes til sociale aktiviteter i klubben cirka fire timer om ugen. Ideen er, at holdfællesskabet skaber et incitament for, at de unge ønsker at udvikle og dygtiggøre sig ikke alene indenfor idræt, men også i skolemæssige sammenhænge.

Der er kommunal begejstring

Udvælgelsen af de unge til projektet sker i samarbejde med Fredericia Kommune. Kommunen har de seneste 5 år arbejdet målrettet med unge bl.a. gennem projektet "Fra bænken til banen". Med Sportucation ønsker man at styrke de unges muligheder for livsmestring yderligere og hos kommunen er man begejstret for at indgå i et samarbejde med nye samarbejdspartnere.

"Fredericia Kommunen vil meget gerne, at alle unge får en ungdomsuddannelse, og det kræver, at de unge ikke mister troen på egne evner og motivationen for at gå i skole. Gennem projekt "Fra bænken til banen" har vi sammen med FC Fredericia vist, at unge, der har mistet skolemotivationen, vokser ved at være med i et fællesskab, hvor de er fysisk aktive og værdsat på banen uanset kundskaber," siger Borgmester Jacob Bjerregaard og fortsætter:

"Med Sportucation får kommunen og FC Fredericia mulighed for at videreudvikle det eksisterende tiltag. Vi forventer os meget af projektet og er begejstret for muligheden forat udvikle det sammen med DGI Sydøstjylland og Vejle Kommune. Det giver os de bedste muligheder for at udvikle og forankre vores model. Vi har fat i noget, der på den længere bane betyder, at vi kan få langt de fleste unge godt i gang med en ungdomsuddannelse. Forhåbentlig kan projektet også bidrage med stor inspiration til andre kommuner."


Fakta:

Sportucation er et samarbejde mellem DGI Sydøstjylland, Fredericia Kommune, FC Fredericia, Undervisningsministeriet og Aarhus Universitet.

Målgruppen er unge i 8-10. klasse, som er i risiko for ikke at få en ungdomsuddannelse. 18 unge er med i øjeblikket, men projektet har plads til 18 unge.

Netop sammenspillet mellem idrætsverdenen og en social indsats giver Sportucation en unik mulighed for at arbejde med unge mennesker og give dem et godt afsæt.

Idrættens værdier og sociale tiltag giver et godt afsæt

DGI Sydøstjylland er initiativtager til Sportucation og her ser man projektet som en unik mulighed for at knytte idrætsverdenen og sociale tiltag i kommunen tættere sammen.

"Vi ved, at idrætsforeningernes værdier og fællesskaber kan styrke unge mennesker. Et aktivt liv i fællesskab med andre udvikler vores faglige, sociale og personlige kompetencer", siger formand for DGI Sydøstjylland, Dan Skjerning og fortsætter: "Sportucation arbejder målrettet med de unge og vi bruger deres interesse for idræt til at give dem et afsæt, så de øger deres chance for at gennemføre en ungdomsuddannelse og skabe sig et godt liv. Derfor er vi meget glade for at FC Fredericia og Fredericia Kommune er gået med som partnere", siger Dan Skjerning.

Sportucation tager sit afsæt i erfaringer fra tidligere forsøgsprojekter fx "Fra bænken til banen", hvor idræt er blevet brugt som motor for at styrke unge. Projektet evalueres løbende og resultaterne skal skabe grobund for, at projektets metoder udbredes til andre kommuner og idrætsklubber.