Alex og Klara henter energi til skoledagen på fodboldbanen

2019-11-18

Fredericia Kommune og Fc Fredericia har de seneste år været en del af dGi-projektet "Fra bænken til banen". de tre seneste år for egen regning, men har nu sagt ja til at koble sig på overbygningen Sportucation, hvor resultaterne af indsatsen skal gennem videnskabelig vurdering. Blandt dem, der mærker, at projektet gør godt, er Alex og Klara.

Nana Hanghøj,naha@jfmedier.dk


14-årige Klara trækker målmandshandskerne på og stiller sig be- redt til at tage fra, når drengene skyder med stor kraft ind mod det lille mål på multibanen ved Monjasa Park. 15-årige Alex dribler rundt på kunststoffet på den anden bane med et par af FC Fredericias 1. holdspillere og tidligere ungdomstræner Jason Cambell, som står klar med gode råd og indspark til drenge og piger.

Der er 14 unge i røde trøjer og hvide Hummelshorts på banerne. De har erstattet skoledagens første modul med fodbold, fællesskab og frisk luft.

Det gør de hver mandag og onsdag, hvor de er en del af projekt Sportucation en videreførelse af projektet "Fra banen til bænken".

De har til mål at give lidt skoletrætte børn i de ældste klasser lyst til at gøre mere ved skolen og måske blive klar til en ungdomsuddannelse. For Alex har det gjort en forskel.

- Det er fedt, for man er meget mere frisk, når man kommer tilbage til skolen. Jeg synes i hvert fald, at det har hjulpet mig til at få mere lyst til skolen og lektierne, siger Alex, som går i 9. klasse på Ullerupbækskolen.

Mens han har været med i projektet i tre år, har Klara fra 8. klasse på Erritsø Fællesskole afdeling Bygaden kun været med et år.

- Men det er fint nok. Min far kører mig her ind, og så bliver jeg hentet af en pædagog. Men vi har ikke lektier i min klasse, så det er jeg ikke blevet bedre til, griner hun.

Klara er en af fire piger, som er tilknyttet projektet, som har skiftet både navn og indhold.

- Vi har udvidet projektet, så de unge også får tilknyttet en mentor, og lægger et lag ovenpå med fritidsjob og eventuel praktikplads, siger Charlotte Mikkelsen, Fredericia Kommune.

Bikuben Fonden og DGI lægger det økonomiske grundlag for videreudviklingen af projektet. Tanken er,at de unge skal følges nøjere,så der kommer et videnskabeligt grundlag for konkludere, om tilbuddet realiserer målet.

- Vi tilbyder projektet til unge, som er udfordret i forhold til at blive erklæret uddannelsesparate, og målet er at der gerne skal ske en holdningsændring, så de kommer videre i et godt spor, siger Søren Pedersen, leder af Ung Fredericia, som projektet er forankret under.

Indtil videre er det Fredericia og Vejle Kommuner, som har dannet partnerskab med DGI om Sportucation-projektet.

- Vi arbejder på at få yder- ligere to kommuner koblet på i nærmeste fremtid, men det er ikke helt på plads endnu, siger projektleder fra DGI Sydjylland Jon Nedergaard.

Hos FC Fredericia lægger man både græs, træner og førsteholdsspillere til pro- jektet.

-Vi har været med i fem år og er glade for at være en del af det. Vi har et par spillere med på banen, og de unge spiser morgenmad med før- steholdet efterfølgende. De får også en madpakke med i skole, så de har energi til re- sten af dagen, siger direktør for FC Fredericia Stig Peder- sen.

Et solidt morgenmåltid og en madpakke er blandt de ingredienser, flere af unge netop har manglet i deres skoletaske.

- Vi oplever, at børn og unge møder i skolen og rent faktisk ikke er parate. De har ikke fået sovet nok, de har ik- ke fået mad eller mad med. Det retter vi op på her, så de møder ind parate til undervisning, siger Jon Nederga- ard.

Borgmester Jacob Bjerregaard er glad for, at FC Fredericia spiller med i projektet sammen med kommunen.

- Kunne man ikke bare sige il de unge, at de skal passe deres skole?

- Jeg mener, at vi som samfund har pligt til at forsøge at få alle unge med. Nogle har en baggrund hjemmefra, hvor det kan være svært, og så synes jeg, at det er frem- ragende, at vi har en palletteaf muligheder for at løfte de unge på forskellig vis heriblandt det her, siger Jacob Bjerregaard.

Indtil videre er det Fredericia Kommune og FC Fredericia og Vejle Kommune og VB, som er partnere i Sportucation-projektet.

fakta

fra banen til Sportucation

FC Fredericia og Fredericia Kommune
har de seneste fem år arbejdet målrettet med unge gennem projektet "Fra bænken til banen". Udvælgelsen af de unge til projektet sker i samarbejde med Fredericia Kommune.

Fredericia Kommune og FC Fredericia har
valgt at bygge videre på erfaringerne fra "Fra bænken til banen" og træde ind som partnere i "Sportucation" sammen med DGI Sydøstjylland, Undervisningsministeriet, Aarhus Universitet og Bikubenfonden.

Målet er at hjælpe unge med at mestre livet, så de får en god start på deres ungdomsliv.

14 unge mennesker er siden 1. oktober blevet en del af Sportucation i Fredericia.

De møder til morgentræning med spillere fra FC Fredericias førstehold to gange om ugen og bliver på den måde en del af fællesskabet på holdene. Derudover spiser de unge morgenmad i klubben, får en madpakke med i skole og mødes til sociale aktiviteter i klubben cirka fire timer om ugen.

Ideen er, at holdfællesskabet skaber et incitament for, at de unge ønsker at udvikle
og dygtiggøre sig ikke alene indenfor idræt, men også i skolemæssige sammenhænge.

Projektet evalueres løbende, og resultaterne skal skabe grobund
for, at projektets metoder udbredes til andre kommuner og idrætsklubber.