Livsmestringspuljen - når der er brug for en ekstra indsats

Nogle gange er der bump på vejen gennem livet. For de fleste er det en del af tilværelsen, men for unge mennesker, der i forvejen oplever udfordringer, kan det føles som uoverstigelige bjerge. De risikerer at miste fodfæstet og havne på kanten af samfundet, hvor fundamentet for at leve et godt og selvstændigt liv som voksen er skrøbeligt. 

Derfor støtter og hjælper DGI Sportucation unge mennesker til at mestre overgangen fra grundskole til fuldført ungdomsuddannelse gennem idrættens strukturer og fællesskaber.

Men for nogle unge er det ikke nok til, at hjælpe dem til et godt voksenliv. Her er brug for en ekstra indsats i form af understøttende, individuelle forløb med en social, personlig eller faglig vinkel. 

Derfor har vi oprettet Livsmestringspuljen.


Livsmestringspuljens formål

Livsmestringspuljens formål er at understøtte de unge, der deltager i DGI Sportucation gennem målrettede og individuelle forløb, der ligger udover projektets definerede rammer. Støtten kan være fx psykologhjælp, lektiehjælp, mentorforløb, familierådgivning, kostvejledning mv. Forløbene tilpasses de udfordringer og behov, de unge oplever.

Puljens anvendes konkret til:

  • Individuelle forløb som fx psykologhjælp, lektiehjælp, mentorforløb, familierådgivning, kostvejledning mv.
    Det er de unges behov, der afgør hvilken type forløb de tilbydes.
  • Puljen administreres af DGI Sydøstjylland.


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk