Få mere videnNøgletal: Udsatte unge 2020

Udgivet af Kommunernes Landsforening, marts 2020

I 2020 rapporten "Nøgletal: Udsatte unge 2020" sætter Kommunernes Landsforening fokus på, hvordan området udsatte børn og unge udvikler sig og ser ud på et bestemt tidspunkt. Rapporten viser tal og analyser på landsplan, og gør det muligt at dykke længere ned i data og undersøge nye vinkler, som hidtil ikke har været til rådighed.

Ambitionen med rapporten er ligeledes, at den bidrager til drøftelser om den tidlige indsats, det tværprofessionelle samarbejde omkring børn og unge, samt hvilken kvalitet, der ønskes i det forebyggende arbejde med unge på kanten af samfundet. 

Download rapportenAnsøgning til Bikubenfonden

Udgivet af DGI Sydøstjylland, april 2019

Partnerkredsen bag DGI Sportucation ønsker at give et bud på, hvordan vi sammen løser udfordringen med at alt for mange unge på en årgang mister fodfæstet og har svært ved at finde en vej ind i voksenlivet.

Ansøgningen til Bikubenfonden sætter rammen for projektet DGI Sportucation. Som samfund formår vi ikke at modvirke og afhjælpe de komplekse strukturelle problemstillinger, som unge i udsatte positioner står overfor og midt i. DGI Sportucation til et bud på et samarbejde og nogle anderledes løsninger, der ruster unge på kanten til at tage ansvar for selv at skabe et meningsfuldt liv. Med rapporten får du en indsigt i det oprindelige projektoplæg til Bikubenfonden. 

Download rapporten.Unge på kanten - sammen om nye løsninger

Udgivet af Bikubenfonden, august 2018

Med rapporten "Unge på kanten - sammen om nye løsninger" tager Bikubenfonden hul på udforskningen af hvad der skal til for at vende udviklingen i arbejdet med unge, der befinder sig på kanten af samfundet. Bikubenfonden mener, at vi som samfund har en forpligtelse til at gøre en forskel for de udsatte unge, men at indsatsen kræver et nyt perspektiv på de unge og deres udvikling og at der er behov for at gøre noget radikalt anderledes.

"Unge på kanten - sammen om nye løsninger" er et debatoplæg, hvor Bikubenfonden sætter gang i debatten og rækker ud til samarbejdspartnere om at nyskabe løsninger, der holder på længere sigt, for unge på kanten. 

Download rapporten.


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk