Baggrund

DGI Sportucation er et samarbejde mellem DGI, Bikubenfonden, Undervisningsministeriet, Aarhus Universitet, idrætsklubber og kommuner.

Projektet tager afsæt i erfaringer fra forsøgsprojekter, der har brugt idræt om motor for at styrke unge, så de kan udvikle kompetencer til at blive stærke voksne mennesker med et godt liv. 


Projektets mission:

DGI Sportucation udvikler og danner unge mennesker til at mestre livet og tage ansvar for selv at skabe et godt voksenliv gennem idrættens strukturer og fællesskaber.


Samtidig tager DGI Sportucation udgangspunkt i de udfordringer samfundet har med, at unge mennesker frafalder deres ungdomsuddannelse.

Alt for mange på en ungdomsårgang mister fodfæstet og har svært ved at finde en vej ind i voksenlivet. Det drejer sig om unge, som oplever udfordringer i mange forskellige livsarenaer: uddannelse, job, bolig, relationer og det almindelige hverdagsliv. De unges problemer er komplekse og som samfund formår vi ikke at modvirke og afhjælpe de strukturelle problemstillinger, som unge i udsatte positioner står overfor og midt i. Resultatet er, at unge havner på kanten af samfundet, hvor fundamentet for at leve et godt og selvstændigt liv som voksen er skrøbeligt.

DGI Sportucation kan ikke ændre de grundlæggende strukturelle barrierer eller livsvilkår, som den enkelte unge fødes ind i, forældres uddannelsesmæssige baggrund og tilknytning til arbejdsmarkedet, hvor i landet man vokser op, forældres psykiske sygdom eller svage forældreevner m.m.

Ideen er således at gribe unge i 8-10. klasse, som er i risiko for ikke at få en ungdomsuddannelse og gennem projektet ruste dem til at mestre deres liv inden de påbegynder en ungdomsuddannelse, således at de unge øger deres muligheder for at gennemføre.

DGI Sportucation løber over 4 år med start 1. september 2019 og Bikubenfonden har afsat 8,9 millioner til projektet.


"Ungdommen handler ikke kun om at blive duelig arbejdskraft, men også om at udvikle sig til et helt menneske, der mestrer livet - med alt, hvad det indeholder. Den handler også om relationer og hverdagsliv, og om at finde troen på sig selv og sin egen vej i livet."

Citat fra Unge på kanten, Bikubenfonden


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk