I Aarhus er man er begejstret for både konceptet, samarbejdet og potentialet og glæder sig derfor over at DGI Sportucation gør en forskel for udsatte unge i kommunen.

Børn og Unge rådmand, Thomas Medom, udtaler: “Med DGI Sportucation er målet at skabe engagement og fornyet energi på flere fronter hos de unge, hvor skoledagen, af forskellige årsager, ikke længere giver motivation for at lære - som jo er en forudsætning for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Og så gør det mig både glad og stolt, når byens store spillere, som DGI og AGF, slår ring om vores unge – og giver dem, der har mest brug for det, en dedikeret plads i vores stærke foreningsliv.”

Vejle Kommune har gennem mange år haft en række af tiltag for unge, der af forskellige årsager har brug for støtte. I DGI Sportucation er Vejle Kommune en vigtig partner i udvælgelsen af de unge.

Borgmester Jens Ejner Christensen udtaler: "Vi ved, at gennemførelsen af en ungdomsuddannelse har stor betydning for, om de unge får et godt liv. Vi har i skolen stort fokus på, at unge mennesker bliver i stand til at mestre livet. Men indimellem skal vi gå utraditionelt til værks, for at det lykkes. Derfor synes vi, at Sportucation er et kvalificeret og interessant projekt, da det kombinerer det bedste af fællesskabet fra idrætsverdenen og skolen."Udvælgelsen af de unge til DGI Sportucation i FC Fredericia sker i samarbejde med Fredericia Kommune. Kommunen har de seneste 5 år arbejdet målrettet med unge bl.a. gennem projektet "Fra bænken til banen".

Borgmester Jacob Bjerregaard udtaler: "Fredericia Kommune vil meget gerne, at alle unge får en ungdomsuddannelse, og det kræver, at de unge ikke mister troen på egne evner og motivationen for at gå i skole. Gennem projekt "Fra bænken til banen" har vi sammen med FC Fredericia vist, at unge, der har mistet skolemotivationen, vokser ved at være med i et fællesskab, hvor de er fysisk aktive og værdsat på banen uanset kundskaber. Med Sportucation får kommunen og FC Fredericia mulighed for at videreudvikle det eksisterende tiltag. Vi forventer os meget af projektet og er begejstret for muligheden for at udvikle det sammen med DGI Sydøstjylland og Vejle Kommune. Det giver os de bedste muligheder for at udvikle og forankre vores model. Vi har fat i noget, der på den længere bane betyder, at vi kan få langt de fleste unge godt i gang med en ungdomsuddannelse. Forhåbentlig kan projektet også bidrage med stor inspiration til andre kommuner."


Mød også de andre partnere i projektet: BikubenfondenDGI og klubberne


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk