De ungeDe unge i DGI Sportucation

DGI Sportucation handler om unge mennesker på 8-10. klassetrin.

De fleste unge oplever den sidste tid i grundskolen og tankerne om "tiden efter" som et livsomvæltende skift.
På meget kort tid skal de gennemgå en markant udvikling og finde ud af at balancere mellem flere ting, der trækker eller kræver mere af dem. Det handler om skole, lektier og karakterer, om valg af ungdomsuddannelse og om fritidsjob. Det handler om fester, venner, kærester og udvikling af identitet. Og om forældre, der træder mere i baggrunden (DGI Unge Task Force 2018).

For gruppen af unge i udsatte positioner, er denne omvæltning særligt svær. Det viser sig ved, at alt for mange unge ikke er klar til at træffe valget om det næste skridt og dernæst gennemføre en ungdomsuddannelse.

I 2018 blev 32 % af de unge vurderet til ikke at være parate til at fortsætte på en ungdomsuddannelse. Det tal er steget fra 28 % siden 2016 (UVM). 

Igennem DGI Sportucation bliver de unge tilknyttet et professionelt hold i en idrætsforening, hvor resultater og succes er afhængig af gensidig respekt, tillid og tro på hinanden og hinandens evner.

Samarbejdet med idrætsforeningen gør den unge til en del af et hold og giver adgang til et ellers uopnåeligt fællesskab. Det skaber muligheden for, at den unge kan udvikle sine faglige, sociale og personlige kompetencer. Og med det opstår motivationen til, at den unge kan foretage store valg og selv skabe forandringer i sit liv.

Forventningen er, at de unge øger chancerne for at gennemføre en ungdomsuddannelse, lærer at mestre livet og får værktøjer til at udvikle sig til stærke voksne mennesker med et godt liv. 
Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk