Baggrund og afsæt

Sportucation er et samarbejde mellem DGI, Bikubenfonden, Undervisningsministeriet, Aarhus Universitet, idrætsklubber og kommuner. 

Som projekt tager Sportucation afsæt i erfaringer fra forsøgsprojekter fra undervisningsministeriet, der har brugt idræt om motor for at styrke unge, så de kan udvikle kompetencer til at blive stærke voksne mennesker med et godt liv.

Samtidig tager Sportucation udgangspunkt i de udfordringer samfundet har med, at unge mennesker frafalder deres ungdomsuddannelse.

Alt for mange på en ungdomsårgang mister fodfæstet og har svært ved at finde en vej ind i voksenlivet. Det drejer sig om unge, som oplever udfordringer i mange forskellige livsarenaer: uddannelse, job, bolig, relationer og det almindelige hverdagsliv. De unges problemer er komplekse og som samfund formår vi ikke at modvirke og afhjælpe de strukturelle problemstillinger, som unge i udsatte positioner står overfor og midt i. Resultatet er, at unge havner på kanten af samfundet, hvor fundamentet for at leve et godt og selvstændigt liv som voksen er skrøbeligt.

Sportucation kan ikke ændre de grundlæggende strukturelle barrierer eller livsvilkår, som den enkelte unge fødes ind i, forældres uddannelsesmæssige baggrund og tilknytning til arbejdsmarkedet, hvor i landet man vokser op, forældres psykiske sygdom eller svage forældreevner m.m.

Ideen er således at gribe unge i 8-10. klasse, som er i risiko for ikke at få en ungdomsuddannelse og gennem projektet ruste dem til at mestre deres liv inden de påbegynder en ungdomsuddannelse, således at de unge øger deres muligheder for at gennemføre.