Meningsfulde partnerskaber for bedre livsmestring

I en kompleks tid for unge er det afgørende at give dem både livskompetencer og muligheder i erhvervslivet. Et dybdegående samarbejde mellem FGU Trekanten og Sportucation har netop dette formål for øje. Ved at kombinere uddannelse, sport og erhvervssamarbejde har dette partnerskab banet vejen for unge ved at åbne op for jobmuligheder, praktikforløb...